fa

Blog Hair
News, gossip, news and information about the world of hair

itenesfrdeptruarbgcazhcsdaeletfafihihuidiwjakoltlvmsnlnoplroskslsvthtrukvi

Enter in Blog Hair


Blog Hair : وبلاگ در مورد همه چیز ما ò مو را پوشش می دهد که هر کس می تواند آنها می گویند به بحث در مورد محصولات، اشیاء مانند صفحات سشوار و اتو، بگویید تجربه خود را در چگونه می توان با آرایش مو به جای دیگری. موضوعات وبلاگ شکل با توجه به موهای خود را به هر کس می تواند خود می گویند: بحث در مورد محصولات، اشیاء، ابزار مانند سوزن، ظروف و غلطک. شکل نیز می توانید در مورد تجارب خود را، تکنیک، آزمایش و یا به عنوان شکل توسط سلمان به جای دیگری یافت چت. وبلاگ در مورد مو شکل فضایی در وب که در آن شکل می توانید بگویید و اشتراک گذاری داستان تجارب و افکار از سراسر ایتالیا در مورد مو و مو سالن و طرح های حرفه ای و آماتور، محصولات، و حوادث. در ایتالیا هزاران وبلاگ در استدلال مو وجود دارد هر کس نظرات خود را آزادانه در این موضوع بسیار بحث و جالب می نویسد. هیچ کس واقعا نمی داند که وجود چند تا امروز، وبلاگ نویسان در ایتالیا دارد: برخی از چند هزار نفر صحبت می کنند. اما تنها نگاهی به سایت من و همچنین é به مناطقی که در \"وبلاگ\" به درک که وجود دارد بسیاری از مردم که ù نام پی - که آنها می گویند-\"نگه\" خاطرات در وب را. برخی از دیگر معروف آرایشگری فقط بی سابقه از. ادغام همه تمایل به ترک اثری از خود و ایده های خود را. à، دومی یک ضرورت است که ضروری می شود که راه های دیگر را به خارج از ò وجود دارد که قرار است اطراف ما وجود دارد. در نهایت شما قادر خواهید بود به تعداد à پی پی ù و ù محبوب وبلاگ بروز رسانی اما شکل نکته مهم قادر به برقراری ارتباط در یک منطقه جدید بدون محدودیت. مو وبلاگ ما بحث در مورد همه چیز ما ò که مو را پوشش می دهد، می تواند به همه آنها می گویند به بحث در مورد محصولات، اشیاء مانند صفحات خشک کن و آهن، ارسال تجربه خود را در مورد چگونه شما یک آرایشگاه به جای دیگری یافت.

Encyclopaedic hair website

Blog Hair capelli Blog Hair acconciature Blog Hair estetica Blog Hair moda-capelli Blog Hair salute Blog Hair parrucchieri

Blog Hair - Hairdressers hair health care in the salons of beauty and aesthetics, with hair style for fashion photos and sales of hair-hair care products.

Sections of Interest

Blog Hair, hairdressers, hair, health, beauty salons, hair fashion photos, hairstyles, aesthetics, for sale, chat hair, hair loss treatment, hair loss, balayages, meches, shatush, deja-vu, Blog Hair, Globelife, fair hair, brand hair products, hairdressing sector, companies dyes hair, professional hair products manufacturers, factory lines products for third parties, private label, hair accessories, retailers hairdresser products.
Blog Hair, wholesale sellers hair products, dealers products for hairdressers, agents hairdressers, beauty salons, market research in the field of hair fashion, equipment for hairdressers, hair thickening, information hair, news hairdressing products, furniture stores hairstyle.
Blog Hair, imports and exports, hairdressing supplies

Gossip & News

19 Apr 19

competitor

 

WALGREENS BOOTS ALLIANCE, ovvero una delle maggiori catene internazionali operanti nel settore della salute e della bellezza, entra nel MERCATO ITALIANO.

L’ingresso di un gruppo di tali dimensioni è un MOMENTO DI DISCONTINUITÀ in un mercato, come quello italiano, alle prese con una FASE DI PROFONDO RIPENSAMENTO della propria distribuzione, anche per effetto delle NUOVE REGOLE sulle strutture proprietarie delle farmacie.

Ad accompagnare in conferenza i manager del gruppo, ci sono il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia. Un segnale della decisione con cui il gruppo sbarca sul mercato italiano. Questo segnale di forza dovrebbe alimentare l’idea, nel BEAUTY MADE IN ITALY, che non sia rimandabile a lungo una scossa profonda al sistema.

Le RICERCHE DI MERCATO mostrano che sia sul fronte dell’E-COMMERCE sia su quello dei SOCIAL MEDIA, i marchi nazionali praticamente non esistono. Per questo ritardo ci sono ragioni strutturali, in primo luogo il fatto che la COSMESI ITALIANA è costituita da una molteplicità di piccole e medie aziende manifatturiere, dunque poco visibili al consumatore finale. Ma, attenzione, alla radice c’è anche una RAGIONE DI MENTALITÀ, in particolare sullo sviluppo di marchi propri. È proprio su questo aspetto che sarà necessario lavorare.

L’ASSENZA di marchi propri e, di conseguenza, di Brand riconoscibili, impedisce al BEAUTY MADE IN ITALY di giocarsi quella che potrebbe essere la migliore carta da giocare: opporre alla strapotenza RETAIL delle MULTINAZIONALI una convinta presenza online.

Se, fino ad oggi, l’Italia della COSMESI ha potuto vivere e produrre lontano dal consumatore finale, oggi però non può permettersi di PERDERE il treno dei nuovi canali.

19 Apr 19

olaplex

OLAPLEX, Brand di prodotti professionali per capelli, cerca INVESTITORI.

Il BRAND ha dato il mandato a Financo per esplorare diverse
OPZIONI DI INVESTIMENTO, ma la più appetibile sembra quella
dell’ingresso di un fondo di PRIVATE EQUITY nel capitale societario.

Alcune fonti rivelano che le vendite di OLAPLEX
hanno raggiunto l’anno scorso 100 milioni di dollari.

Nel 2018, OLAPLEX ha vinto una causa contro L’Oreal Uk, accusata
di violare il BREVETTO OLAPLEX con il loro prodotto Smartbond.
L’Oreal ha fatto appello alla decisione della corte e la prossima sentenza
è attesa tra la fine del 2019 e i primi mesi dell’anno successivo.

19 Apr 19

TERZI INDUSTRIE

BEAUTY BAZAR FASHION è lo short magazine
dedicato alla moda-capelli di tendenza e
TERZI INDUSTRIE, azienda leader nella produzione
di materiale in polietilene alta e bassa densità,
si è aggiudicata la copertina di questo numero !

Grazie all'esperienza maturata nel campo dell’estetica e
alla collaborazione con tecnici esperti nella preparazione
di miscele di fibre naturali e sintetiche, TERZI INDUSTRIE
è ancora più competitiva nel campo dell'estetica.

Sfoglia la rivista !

TERZI INDUSTRIE S.r.l
V.le Lombardia, 870 - 21050 Marnate (Varese) - Italia
Tel: +39 0331 601317

BEAUTY DIVISION
Via Kennedy, 1E - Cerro Maggiore (Milano) - Italia
Tel: +39 0331 1782940

19 Apr 19

Jessica Neil & Mary Geoghegan

 

Ph: Jack Eames
Make-up: Maddie Austin
Stylist: Clare Frith

hair-collections

19 Apr 19

sostenibilità

Purtroppo non esiste nemmeno un MINIMO ACCORDO fra produttori e distributori né di un decalogo che garantisca, a favore dei consumatori, da una parte la QUALITÀ del prodotto e dall'altra la SOSTENIBILITÀ dell'ambiente.

Quel che oggi si vede è solo un po' di MARKETING travestito !

La protezione dell'ambiente è un FATTORE CHIAVE e l'industria deve avere un ruolo guida ed evitare pratiche sleali.Enter in Blog Hair