vi

Blog Hair
News, gossip, news and information about the world of hair

itenesfrdeptruarbgcazhcsdaeletfafihihuidiwjakoltlvmsnlnoplroskslsvthtrukvi

Enter in Blog Hair


Blog Hair : Blog về tất cả mọi thứ chúng tôi ò bao gồm tóc, tất cả mọi người có thể nói của họ để thảo luận về sản phẩm, các đối tượng như đĩa, máy sấy tóc và bàn là, nói với kinh nghiệm của họ về làm thế nào để được tìm thấy bởi một thợ làm tóc chứ không phải là khác. Các chủ đề blog è về mái tóc của bạn, tất cả mọi người có thể nói của họ: nói về sản phẩm, đối tượng, các công cụ như kim, tấm, trục lăn. È cũng có thể trò chuyện về kinh nghiệm của họ, một kỹ thuật, một thử nghiệm hoặc như è được tìm thấy bởi một thợ làm tóc chứ không phải là khác. Một blog về tóc è một không gian trên các trang web nơi è có thể cho biết và chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và suy nghĩ từ trên tất cả các ý về vấn đề tóc, tiệm làm tóc, các chuyên gia và nghiệp dư, sản phẩm, các sáng kiến và các sự kiện. Tại ý có hàng ngàn blog về các đối số tóc, tất cả mọi người viết quan điểm của họ một cách tự do về chủ đề này nhiều thảo luận và thú vị. Không ai thực sự biết bao nhiêu người có là ngày hôm nay, blogger tại ý: một số nói về một vài nghìn. Nhưng chỉ có một cái nhìn của tôi các trang web, cũng như các é đến các khu vực được gọi là \"blog\" hiểu được rằng có rất nhiều người người ù pi - như họ nói-\"giữ\" một cuốn nhật ký trên web. Một số khác nổi tiếng làm tóc chỉ là chưa từng nghe thấy của. Hợp nhất tất cả, mong muốn để lại một dấu vết của mình và ý tưởng của họ. à, sau đó một điều cần thiết trở thành không thể thiếu khi có những cách khác để nói cho bên ngoài có ò đang xảy ra xung quanh chúng ta. Cuối cùng bạn sẽ có thể để đếm à pi pi ù và ù Cập nhật blog phổ biến, nhưng điều quan trọng è có thể giao tiếp trong một khu vực mới, không có giới hạn. Tóc blog chúng tôi nói về tất cả mọi thứ chúng tôi ò nằm trên tóc, tất cả mọi người có thể nói của họ để thảo luận về sản phẩm, các đối tượng như đĩa, máy sấy và bàn là, nói với kinh nghiệm của họ về làm thế nào bạn tìm thấy một thợ làm tóc chứ không phải là một.

Encyclopaedic hair website

Blog Hair capelli Blog Hair acconciature Blog Hair estetica Blog Hair moda-capelli Blog Hair salute Blog Hair parrucchieri

Blog Hair - Hairdressers hair health care in the salons of beauty and aesthetics, with hair style for fashion photos and sales of hair-hair care products.

Sections of Interest

Blog Hair, hairdressers, hair, health, beauty salons, hair fashion photos, hairstyles, aesthetics, for sale, chat hair, hair loss treatment, hair loss, balayages, meches, shatush, deja-vu, Blog Hair, Globelife, fair hair, brand hair products, hairdressing sector, companies dyes hair, professional hair products manufacturers, factory lines products for third parties, private label, hair accessories, retailers hairdresser products.
Blog Hair, wholesale sellers hair products, dealers products for hairdressers, agents hairdressers, beauty salons, market research in the field of hair fashion, equipment for hairdressers, hair thickening, information hair, news hairdressing products, furniture stores hairstyle.
Blog Hair, imports and exports, hairdressing supplies

Gossip & News

15 Feb 19

adrian-gutierrez

 

Projecting the magnificence of the amplification and creation of shapes from texture.

Collection: Grandeur
Ph: Damien Carney
Make-up: Joanne Gair
Stylist: Nikko Kefalas

hair-collections

15 Feb 19
 

La commistione di luce e natura ancestrale, potente fino a togliere il fiato, è inevitabilmente coinvolgente. L’energia del luogo fluisce in noi e tutto diventa possibile. Qui è semplice rimuovere inibizioni, dare voce alla libertà di espressione, trovare il coraggio di affrontare l’ignoto. Nella vita quotidiana, nell'esprimere noi stessi, raramente disponiamo del supporto energetico di questi luoghi. La nostra identità più selvaggia si manifesta attraverso i filtri della modernità. Wild è la donna che dà voce alla propria natura e ha la forza di domare il mondo frenetico, modellandolo al proprio essere.

Collection: Wild
Ph: Andrew O’Toole
Make-up: Daniel Kolaric
Colour: Seminara Team

hair-collections

14 Feb 19

indagine-congiunturale

A fine 2018 il fatturato globale del settore cosmetico si approssima agli 11,2 miliardi di euro (+2%), mentre le previsioni per l'anno in corso indicano una crescita ulteriore del 2,6%.
A determinare questo andamento hanno contribuito il fatturato interno, con un trend positivo di poco meno di un punto percentuale e soprattutto le esportazioni in crescita del 3,5% nel 2018 per un valore di 4.800 milioni di euro.

Ancora una volta l'evoluzione dell'export ha inciso significativamente sulla bilancia commerciale, che supera i 2.700 milioni di euro
Uno sguardo alla domanda di cosmetici in Italia a fine 2018 ne conferma l'anticiclicità, seppur a ritmi più rallentati rispetto agli ultimi esercizi (+0,5%) per un valore poco superiore ai 10.100 milioni di euro. Concorre a questo risultato la tenuta dei canali professionali, quali saloni di acconciatura e centri estetici, che hanno chiuso il 2018 in crescita dello 0,5%.
Sono marginali, ma numericamente importanti, gli aumenti della grande distribuzione (+0,5%) e della profumeria (+1,2%), che rispettivamente si attestano al primo e al secondo posto nelle vendite di cosmetici in Italia.

L'e-commerce, per la prima volta analizzato separatamente dal Centro Studi, continua a segnare trend superiori agli altri canali con una crescita stimata del 10%. Le vendite dirette precedentemente abbinate a questo valore segnalano invece una contrazione del 2% a fine 2018.
Deboli segnali di incertezza provengono dal canale farmacia, che ha chiuso il 2018 con un calo dell'1%; anche nelle erboristeria rallenta l'andamento dei consumi, sebbene rimangano positivi i valori di trend (+0,2%).
Infine, la produzione cosmetica contoterzi, che si pone a monte della filiera produttiva e trasversale rispetto agli altri canali, registra una crescita del 4% per il 2018 e si stima un ulteriore rialzo del 6% per il primo semestre del 2019.

14 Feb 19

Junior-Green

 

Collection: Chameleon
Ph: Lulia David
Make-up: Nibras
Stylist: Junior Green

hair-collections

14 Feb 19

KeeraKSira

 

The collection was inspired by boys who have left their country roots in search of the bright lights of the city. It was all about teaming classic cuts and sharp tailoring with edgy models and undone styling.

Collection: Rich boys Gone Rogue
Ph: Tony Le-Britton
Make-up: Roseanna Velin
Stylist: Krishan Parmar

hair-collectionsEnter in Blog Hair